PSE NE

Ne Ofrojmë Zgjidhje Efektive Për Njerëzit Në Nevojë

Ne ndihmojmë njerëzit në nevojë që ballafaqohen me shumë probleme të përditshme.

Expert & Profesional
Kualitet i Lartë i Punës
Sukses i Garantuar

KONSULTIM I PERDITSHEM ME PROFESIONIST

Hixhame

– Hixhamja është sunet i të derguarit tonë Muhamedit salallahu alejhi we selem.Eshte i përkryer për shendetin

Rukje Kurani

– Rukja është shërim me anë të Kuranit  , pra mjekuesi këndon Kuran dhe lutjeve të cilat Allahu ka porositur në Kuran ,

Konsultime Psikologjike

Psikologjia konsultuese do të definohet si funksioni i aplikimit dhe zgjerimit të njohurive të specializuara të një

PROCESI I PUNES

01. Caktimi i Terminit

Jeni të detyruar të caktoni një termin përmes kontaktit online në web faqe ose përmes numrit të telefonit.

02. Pranimi i Terminit

Pas caktimit të terminit ne do e pranojmë terminin dhe ajo periudhë kohore do të rezervohet vetëm për atë person(a).

03. Konsulta

Pas caktimit të terminit dhe pranimit të tij, ju do të konsultoheni me njerin prej ekspertave tanë në fushën që ju dëshironi.